Humor op het sterfbed

20150205_074009Vandaag verzorg ik een meneer die niet zo lang meer heeft te leven. Na de verzorging, zit ik naast hem aan het bed in afwachting van zijn vrouw die naar zo beneden komt.

Het gesprek gaat opeens over de naderende dood en dat hij het moeilijk vindt dat zijn vrouw straks alleen achterblijft, omdat hij in de gaten heeft dat haar geheugen achteruit gaat.

Ik probeer hem gerust te stellen en verzeker hem dat ik dit zal bespreken met zijn kinderen en dat wij er naar zullen streven om haar zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Hij geeft aan klaar te zijn voor de dood. Op mijn vraag of het een crematie of begrafenis gaat worden, antwoordt hij met een glimlachje dat hij begraven gaat worden, want hij is bang voor katten.

Ik frons mijn wenkbrauwen en vraag wat hij bedoelt. Hij fluistert: “Na de crematie word je uitgestrooid over het strooiveld, dan komen de katten……”. Het kwam binnen bij me en ik schaterde het uit en zei tegen hem dat hij  mij niet zo aan het lachen moest maken, wat zullen de buren wel niet denken. Zijn ogen twinkelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *